Projektová dokumentace ...

 

Naše společnost zpracovává vlastní projekty, které na našich stránkách zvěřejňujeme. V současné době naše společnost provádí dle vlastního projektu rozsáhlou výstavbu v obci Myslinka, okres Plzeň - Sever, kde během čtyř let bude ve třech Etapách B1, B, A postaveno celkem 116 řadových rodinných domů, dále restaurace s krytou předzahrádkou a mateřská školka s velkou zahradou pro 74 dětí. Pro volnočasové využití jsou součástí tohoto projektu celkem 2 plochy pro naše nejmenší, tj. instalace dětských herních prvků. Déle je v této lokalitě umístěno hřiště na malou kopanou a dva tenisové kurty včetně veškerého zázemí, jako jsou šatny atd. Společnost dále pamatuje na dostatek parkovacích stání kdy pro každý dům je plánované jedno parkovací stání jako součást RD a dále 1,5 parkovacích stání pro další vozidla včetně návštěv. Veškeré info o této výstavbě naleznete na našich stránkách www.radovkymyslinka.cz.

 

Postup při zpracování projektové dokumentace pro indivuduální výstavbu:

A) Při výběru TYPOVÉHO PROJEKTU je potřeba s naším pracovníkem zkonzultovat výběr vhodného typu Rodinného domu, který bude vyhovovat všem jeho požadavkům. Tata část je velmi důležitá, neboť pozdější změny po zahájení stavby se zbytečně prodražují. Veškeré změny v projektové dokumentaci zákazník neplatí, neboť jsou součástí dodávky celé stavby. Zákazník hradí pouze částku za Typový projekt a to přímo na účet naší společnosti.  Následně je pak sepsána smlouva na dodání PD příslušného rodinného domu a uhrazením zálohy ve výši 50% z ceny projektové dokumentace se můžeme pustit do práce. Po předání PD zákazníkovi je uhrazena zbývající část a může začít výstavba Vašeho vysněného Rodinného domu.  

A) Při výběru PROJEKTU NA MÍRU je potřeba s naším pracovníkem zkonzultovat požadavky, které zákazník očekává od  idividuelní PD.  Veškeré požadavky jsou pak následně předány ke zpracování. Následně je pak sepsána smlouva na vypracování PD a uhrazením zálohy ve výši 50% z ceny projektové dokumentace bude následně připravena studie ke schválení. Po odsouhlasení studie zákjazníkem je pak vypracována kompletní projektová dokumentace. Po předání PD zákazníkovi je uhrazena zbývající část a může začít výstavba Vašeho vysněného Rodinného domu dle Vašich představ. 

 

 

Ceník projektů a služeb
typový
na míru

Projekty domů s nejlepším poměrem cena/kvalita!

Preferujeme spolupráci s těmi nejlepšími odborníky a to je společnost Projekt1980 & AtrixMedia s.r.o. Naším cílem je aby jste dostali tu nejlepší kvalitu od těch nejlepších. Cenová politika této společnosti je nastavena tak, aby nabídka byla vždy cenově nejvýhodnější vzhledem k rozsahu a kvalitě služeb. Za tímto účelem tato společnost stále monitoruje konkurenční nabídky. Při porovnávání cen prosím zohledňujte jednotlivé položky, rozsah a kvalitu srovnávaných služeb. Až tehdy budete vědět ocenit tuto nabídku.


Základní cena prováděcího projektu

rodinný dům o výměře do 150 m2 

od 57 990,- Kč 99 000,- Kč

Architektonická studie

 • výkres situace RD na pozemku
 • půdorysy všech podlaží v Měřítku 1 : 100
 • tabulky místností
 • schématický řez
 • schématické 2D pohledy
 • 2x jednoduchá 3D vizualizace
v ce

    35 900,- Kč   

Architektura a stavební řešení

 • technická zpráva
 • konstrukční řešení
 • směrné detaily stavby
 • střecha 1 : 50
 • krov 1 : 50
 • základy 1 : 50
 • pohledy 1 . 50
 • řez 1 : 50
 • půdorys 1 :50
v ceně v ceně

Jaký je postup při objednávce projektu?

Po obdržení objednávky se s Vámi spojí náš pracovník, který s Vámi probere další kroky potřebné k vypracování projektové dokumentace. Doba dodání je závislá na rozsahu úprav projektu, avšak pohybuje se v průměru na úrovni 7 pracovních dnů při typovím projektu domu a přibližně 30 pracovních dnů při individuálním projektu na míru. Vaše požadavky následně předáme ke zpracování společnosti Projekt1980 & AtrixMedia s.r.o. 

Statika

 • technická zpráva a statický výpočet
 • technická zpráva
v ceně v ceně

Zdravotechnika

 • technická zpráva 
 • vnitřní vodovod a kanalizace 1 : 50
v ceně v ceně

Topení

 • půdorys a schéma zapojení zdroje tepla 1 : 50
 • technická zpráva
v ceně v ceně

Elektroinstalace

 • technická zpráva 
 • střecha - hromosvod
 • základy - uzemnění
 • protokol o určení venkovních vlivů
 • rozvaděč RD 1 : 100
 • půdorys - zásuvková a světel. instalace 1 : 100
v ceně v ceně

Plynofikace

 • technická zpráva 1 : 50
 • půdorys 1 : 50
 • výkres axonometrie
v ceně v ceně

Výkaz výměr

v ceně v ceně

Projekt situace stavby

 • situace širších vztahů - osazení domu oproti okolní zástavbě
 • koordinační situace - polohopisné a výškopisné osazení domu a objektů
 • zakreslení požárně nebezpečného prostoru
4 500,- Kč v ceně

Přípojky inženýrských sítí

 • vodovodní přípojka 
 • kanalizační přípojka
 • plynová přípojka 
v ceně v ceně

Průkaz energetické náročnosti stavby  (PENB)

3 500,- Kč
v ceně

Ceny uvedené v horní tabulce jsou pro běžný dům o výměře do 150m2. Při projektech na míru dokáže výslednou cenu ovlivnit především velikost domu, tvar domu a povaha pozemku.

Při projektu na míru. Jaký je další postup? Jednoduše nás kontaktujte na telefonní číslo 601 010 601 nebo email: info@jldomy.cz

 KONTAKT

(+420) 601 010 601

info@jldomy.cz

JL domy s.r.o.
Stříbrská 201
349 58 Černošín
Copyright 2020 - JL domy s.r.o. - All Rights Reserved